ما با خدمات طراحی و ساخت قطعات و دستگاه های صنعتی به کمک متخصصین مجموعه صنایع امیر که مسلط به فرآیند طراحی و تولید انواع قطعات و سیستم های مکانیکی هستند، شما را در راه اندازی مجموعه صنعتی خود یاری خواهیم نمود. تمامی چالش های این مسیر از طراحی و مدلسازی توسط نرم افزارهای تخصصی مانند CATIA، SolidWorks و .. تولید نقشه های صنعتی تا ساخت قطعات و مونتاژ مجموعه ها در جهت تولید نهایی محصول توسط متخصصین مجموعه صنایع امیر برای شما انجام خواهد شد.

Content Image

Content Image