طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات سیستم های آبی

ما به کمک دانش و تجربیات کسب شده در سال های فعالیت خود در حوزه طراحی و ساخت انواع استخرها، و به کمک مهندسان و متخصصین مجموعه صنایع امیر، انواع تجهیزات و قطعات سیستم های آبی مانند انواع مبدل‌های استیل و مسی، منابع ذخیره و بالانس استیل برای استخر، انواع فیلترهای شنی استیل و انواع رینگ ها جکوزی را برای مجموعه های آبی شما انجام خواهیم داد.

Content Image

Content Image